Menu

Schoonmaken

Update 1 oktober 2020

Gewijzigde invoering van de nieuwe "gasketelwet" door de rijksoverheid. 

Link Rijksoverheid gasketelwet

 

                                                                                        ----------------

Per 1 januari 2019 mogen enkel erkende cv-installateurs aan de slag

 

Norm APK Woning 

Om ongelukken (koolmonoxide, brandpreventie) te voorkomen, mogen vanaf 1 januari 2019 enkel erkende bedrijven met vakbekwaam personeel nog cv-ketels en warmwatertoestellen op gas aanleggen en onderhouden.

De regeling geldt ook voor de buizen voor luchttoevoer en rookgasafvoer. Dat wordt wettelijk vastgelegd. Onder de wet kunnen verschillende erkenningsregelingen vallen met eisen aan bedrijven en personeel. De installatiebranche en consumentenorganisaties zijn voor een wettelijke verplichting. Het voorkomen van ongelukken met koolmonoxide weegt zwaarder dan iets hogere eenmalige kosten bij installatie van een cv-ketel (zo’n 2 procent, ongeveer 45 euro) en een iets duurder onderhoudscontract (4,50 euro per jaar).

Richtlijn hoort bij de norm NEN 1078

Minister Blok verwacht dat de wettelijke verplichting vanaf 2019 van kracht kan worden. De tussenliggende tijd is nodig voor de wetgeving, het opzetten van erkenningsregelingen, het verbeteren van de kwaliteitsbewaking door bedrijven en het bijscholen van monteurs. In de branche zijn ongeveer 18.000 installatiebedrijven actief met 34.000 monteurs; 12.000 bedrijven zijn eenmanszaken. Voor consumenten moet duidelijk zijn welke bedrijven erkend zijn, bijvoorbeeld met een logo en via een website. Dé richtlijn voor gasinstallaties is de Nederlandse Praktijkrichlijn NPR 3378. Het geeft toelichting en voorbeelden bij de normen voor gasinstallaties en de eisen die het huidige Bouwbesluit 2012 stelt. De richtlijn hoort bij de norm NEN 1078. Deze norm (aangewezen in het Bouwbesluit) geeft eisen en bepalingsmethoden te stellen aan een gebouwgebonden voorziening voor gas met een werkdruk tot ten hoogste 0,05 Mpa (500 mbar). Wilt u toegang tot de complete richtlijn NPR 3378 (en NEN 1078) voor gasinstallaties, kies voor ‘Werken met NPR 3378’.

Training Gasinstallaties
Tijdens het ontwerpen, aanleggen en controleren van gasinstallaties heeft u te maken met veel eisen en normen. Om uw werk goed te kunnen doen wilt u precies weten welke eisen er worden gesteld aan de gasinstallaties, maar ook aan de aansluitingen en het transport. Leer er alles over in de praktische training ‘Gasinstallaties in de praktijk volgens NPR 3378’. De nieuwe erkenning gaat uit van registratie van vakbekwame medewerkers, meten met gekalibreerde meetinstrumenten en registreren van uitgevoerd werk waarop steeproefcontroles worden uitgevoerd. Bij BRL 6000-16 ‘Onderhoud van gasverbrandingstoestellen < 100 kW’ is dat al onderdeel van de regeling. Het ziet er naar uit dat deze regeling veel lijkt op de toekomstige erkenningsregeling. Op dit moment is de precieze vergelijking volgens UNETO-VNI nog niet bekend. Bron: UNETO-VNI

Vooruitlopend op deze wetgeving hebben wij als Schoorsteenvegerij Feije besloten niet langer meer onderhoud uit te voeren aan alle vormen van gasgestookte installaties & bijbehorende rookkanalen. De kosten die wij hier waarschijnlijk voor moeten maken wegen niet meer op tegen de geschatte opbrengsten. Dit ook in het licht van de, door de overheid, ingezette energietransitie "Nederland gasvrij".

 

Net zo belangrijk als het vegen van de kanalen, is het onderhouden van de toestellen.

Het schoonmaken van gaskachels, gevelkachels, geisers, CV-ketels (oudere open type toestellen), CV-moederhaarden en keukenkachels is jaarlijks terugkerend werk omdat deze vervuilen door stof, corrosie, verkalking, en dergelijke. Een goed onderhouden toestel stookt zuiniger en schoner. Tevens kan een vervuilde kachel zwarte aanslag op muren, wanden, gordijnen en ramen veroorzaken. Dit komt door het verbranden van huisstof dat door luchtstromingen in huis op slecht geventileerde plekken (dode hoeken) neer slaat.

De reiniging van olie gestookte CV-ketels is noodzakelijk omdat de roet daarvan zich niet alleen afzet in het rookkanaal, maar ook al in de buizen van de ketel blijven zitten. Deze olie roet bevat veel zwavel die, als niet tijdig wordt verwijderd, een keiharde, niet te verwijderen laag in de buizen achterlaat. Dit zorgt er weer voor dat het rendement vermindert wordt.

Een goed en tijdig onderhouden toestel zorgt voor minder uitval, reparatie of vervanging van onderdelen en een langere levensduur.

Gaskachel schoonmaken: