Menu

Schoonmaken

Update 1 oktober 2020

Gewijzigde invoering van de nieuwe "gasketelwet" door de rijksoverheid. 

Link Rijksoverheid gasketelwet

 

                                                                                        ----------------

Per 1 april 2023 mogen enkel erkende cv-installateurs met CO-keurmerk aan de slag

 

Norm APK Woning 

Om ongelukken (koolmonoxide, brandpreventie) te voorkomen, mogen vanaf 2020 enkel erkende bedrijven met vakbekwaam personeel nog cv-ketels en warmwatertoestellen op gas aanleggen en onderhouden.

De regeling geldt ook voor de buizen voor luchttoevoer en rookgasafvoer. Dat is wettelijk vastgelegd. Onder de wet vallen verschillende erkenningsregelingen, met eisen aan bedrijven en personeel. De installatiebranche en consumentenorganisaties zijn voor een wettelijke verplichting. Het voorkomen van ongelukken met koolmonoxide weegt zwaarder dan iets hogere eenmalige kosten bij installatie van een cv-ketel (zo’n 2 procent, ongeveer 90,00 euro) en een iets duurder onderhoudscontract (10,00 euro per jaar).

Richtlijn hoort bij de norm NEN 1078

Minister Blok verwachtte dat de wettelijke verplichting vanaf 2019 van kracht zou worden. Dit werd echter pas 1 oktober 2020. De tussenliggende tijd is nodig voor de wetgeving, het opzetten van erkenningsregelingen, het verbeteren van de kwaliteitsbewaking door bedrijven en het bijscholen van monteurs. In de branche zijn ongeveer 18.000 installatiebedrijven actief met 34.000 monteurs; 12.000 bedrijven zijn eenmanszaken. Voor consumenten moet duidelijk zijn welke bedrijven erkend zijn, bijvoorbeeld met een logo en via hun website (CO-keur). Dé richtlijn voor gasinstallaties is de Nederlandse Praktijkrichlijn NPR 3378. Het geeft toelichting en voorbeelden bij de normen voor gasinstallaties en de eisen die het huidige Bouwbesluit 2012 stelt. De richtlijn hoort bij de norm NEN 1078. Deze norm (aangewezen in het Bouwbesluit) geeft eisen en bepalingsmethoden te stellen aan een gebouwgebonden voorziening voor gas met een werkdruk tot ten hoogste 0,05 Mpa (500 mbar). Wilt u toegang tot de complete richtlijn NPR 3378 (en NEN 1078) voor gasinstallaties, kies voor ‘Werken met NPR 3378’.

Training Gasinstallaties
Tijdens het ontwerpen, aanleggen en controleren van gasinstallaties heeft u te maken met veel eisen en normen. Om uw werk goed te kunnen doen wilt u precies weten welke eisen er worden gesteld aan de gasinstallaties, maar ook aan de aansluitingen en het transport. Leer er alles over in de praktische training ‘Gasinstallaties in de praktijk volgens NPR 3378’. De nieuwe erkenning gaat uit van registratie van vakbekwame medewerkers, meten met gekalibreerde meetinstrumenten en registreren van uitgevoerd werk waarop steeproefcontroles worden uitgevoerd (CO-keur). Bij BRL 6000-16 ‘Onderhoud van gasverbrandingstoestellen < 100 kW’ is dat al onderdeel van de regeling. Het ziet er naar uit dat deze regeling veel lijkt op de toekomstige erkenningsregeling. Op dit moment is de precieze vergelijking volgens UNETO-VNI nog niet bekend. Bron: UNETO-VNI

Vooruitlopend op deze wetgeving hebben wij als Schoorsteenvegerij Feije in 2019 besloten niet langer meer onderhoud uit te voeren aan alle vormen van gasgestookte installaties & bijbehorende rookkanalen. De kosten die wij hiervoor moeten maken wegen niet meer op tegen de opbrengsten. 

De Gasketelwet is in oktober 2020 in werking getreden met als doel het aantal koolstofmonoxidevergiftigingen sterk te verminderen. Om ervoor te zorgen dat er veiliger en duurzamer wordt gewerkt met gasverbrandingsinstallaties zoals cv-ketels, verplicht de Gasketelwet monteurs om vanaf 1 april 2023 naast een Vakmanschap CO ook een geldig BRL 6000-25 certificering (of K25000 voor kleine bedrijven) te bezitten. Dit heet het CO-keur.